Art, Arquitectura i Paisatge

JuNu!

Carrer Santa Eugènia, 25, Baixos B
Girona - Catalonia - Spain

info@junu.org
Tel. 972 29 99 11

Copyright 2019

Juan Luis Campoy és llicenciat en Belles Arts i Màster en Arquitectura del Paisatge.
Comparteix l'activitat professional com a freelance amb l'activitat docent com a professor del departament d'Arts Visuals i Disseny a la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
Ha treballat com a editor i realitzador de video professional, per a empreses del sector audiovisual i com a freelance. Artísticament ha realiztat projectes d'instal·lacions urbanes, multimedials i interactives; i ha col·laborat amb formacions de música i dansa contemporània com a artista visual i realitzador de video en directe.
Té formació i experiència en Arquitectura i Paisatgisme, col·laborant per a estudis reconeguts del sector o treballant amb altres colegues paisatgistes.
Ha obtingut diferents premis d'arquitectura efìmera i il·luminació i altres reconeixements.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Juan Luis Campoy es licenciado en Bellas Artes y Màster en Arquietctura del Paisaje.
Comparte la actividad profesional como freelance con la actividad docente como profesor del departamento de Artes Visuales y Diseño en la faculdad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona.
Ha trabajado como editor de video y realizador de video profesional para empresas del sector audiovisual y como freelance. Artísticamente ha realizado proyectos de instalaciones urbanas, multimediales e interactivas; y ha colaborado con formaciones de música y danza contemporánea como artista visual y realizador de video en directo.
Tiene formación y experiencia en Arquitectura y Paisajismo, colaborando para estudios reconocidos del sector o trabajando con otros colegas paisajistas.
Ha obtenido diferentes premios de arquitectura efímera i iluminación, así como otros reconocimientos.

www.juanluiscampoy.com